Η Ομάδα της GEOAXIS

Iωάννης Ρηγόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc

Ioannis Rigopoulos

O Iωάννης Ρηγόπουλος είναι στέλεχος της GEOAXIS, ως εκτιμητής ακινήτων (junior real estate valuer).

Είναι απόφοιτος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής της Ανώτατης Τεχνολογικής Σχολής Πατρών (ΑΤΕΙ) και είναι τελειόφοιτος του Μεταπτυχιακού προγράμματος Real Estate Management and Development του Heriot Watt University of Edinburgh. Έχει πολλή καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και βασικές γνώσεις της Γαλλικής γλώσσας.

Πριν την GEOAXIS εργάστηκε ως εργοταξιακός μηχανικός στις κατασκευαστικές εταιρείες J&P AVAX και ARCHIRODON CONSTRUCTION (OVERSEAS) Co. S.A, από το 2013 έως το 2021 έχοντας ολοκληρώσει σημαντικά έργα υποδομών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Είναι ενεργό μέλος της Επαγγελματικής & Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.) (ΑΜ: 52234).

Χρειάζεστε πιστοποιημένη εκτίμηση του ακινήτου σας;

Επικοινωνήστε μαζί μας