Νέα της Geoaxis

H GEOAXIS πραγματοποίησε μέσα στο έτος 2020 συνολικά 156 μελέτες εκτίμησης, με άθροισμα εκτιμώμενων αξιών 1,2 Δις euro.

Στον αριθμό αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται οι τραπεζικές εκτιμήσεις που ολοκληρώσαμε για την Εθνική Τράπεζα.


Χρειάζεστε πιστοποιημένη εκτίμηση του ακινήτου σας;

Επικοινωνήστε μαζί μας