Νέα της Geoaxis

H GEOAXIS πραγματοποίησε μέσα στο έτος 2018 συνολικά 167 μελέτες εκτίμησης, με άθροισμα εκτιμώμενων αξιών 1.500 εκατομμύρια (1,5 Δις) euro.

Στον αριθμό αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται οι τραπεζικές εκτιμήσεις που ολοκληρώσαμε για την Εθνική Τράπεζα και για την Τράπεζα HSBC.


Χρειάζεστε πιστοποιημένη εκτίμηση του ακινήτου σας;

Επικοινωνήστε μαζί μας