Νέα της Geoaxis

H GEOAXIS πραγματοποίησε μέσα στο έτος 2019 συνολικά 176 μελέτες εκτίμησης, με άθροισμα εκτιμώμενων αξιών 1.600 εκατομμύρια (1,6 Δις) euro.

Στον αριθμό αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται οι τραπεζικές εκτιμήσεις που ολοκληρώσαμε για την Εθνική Τράπεζα.


Χρειάζεστε πιστοποιημένη εκτίμηση του ακινήτου σας;

Επικοινωνήστε μαζί μας