Νέα της Geoaxis

H GEOAXIS πραγματοποίησε μέσα στο έτος 2019 συνολικά 176 μελέτες εκτίμησης, με άθροισμα εκτιμώμενων αξιών 2 Δις euro.

Στον αριθμό αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται οι τραπεζικές εκτιμήσεις που ολοκληρώσαμε για την Εθνική Τράπεζα.


Χρειάζεστε πιστοποιημένη εκτίμηση του ακινήτου σας;

Επικοινωνήστε μαζί μας