Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια

Από την αρχή του 2018 έχουμε αναλάβει την εκτίμηση πακέτων εκτιμήσεων ακινήτων για Διεθνή και επώνυμα Funds ή Ελεγκτικές ή Συμβουλευτικές εταιρίες για τα μεγαλύτερα πακέτα μη εξυπηρετούμενων δανείων (κόκκινα δάνεια) που βγήκαν ή αναμένεται να βγούν στην Ελληνική αγορά. Με εκτιμήσεις ακινήτων συνολικής αξίας που μέχρι σήμερα (1ο εξάμηνο 2019) υπερβαίνουν τα 400.000.000 euro, έχουμε εμπλακεί με την εκτίμηση/αξιολόγηση των ακινήτων των χαρτοφυλακίων Kairos, Jupiter, Pixel και Symbol.

Πιο συγκεκριμένα:

 Αναθέτων

 Όνομα
Χαρτοφυλακίου

 Τράπεζα

 Αριθμός Εκτιμώμενων
Ακινήτων

 Συνολική Εκτιμώμενη
Αξία
Qualco Kairos  Attica Bank  131 203.857.680 €
Oaktree Jupiter Alpha Bank  50 70.146.765 € 
Arbitrage Jupiter  Alpha Bank  18 41.314.550 € 
Resolute Jupiter  Alpha Bank  50 27.030.198 €
Arbitrage Jupiter Alpha Bank   20 20.087.507 €
PwC Pixel                     Eurobank  74 3.516.458 € 
Resolute Symbol National Bank 51 15.708.404 €
Arbitrage Symbol National Bank 50 29.587.389 €

 

Η μεγάλη εμπειρία που έχουμε αποκτήσει στην προσέγγιση τέτοιου είδους αναθέσεων, μας δημιουργεί ένα σημαντικό υπόβαθρο για την διεκδίκηση παρόμοιων έργων στο μέλλον. Ήδη βρισκόμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις με funds του εξωτερικού για την ανάληψη νέων έργων.

Η γενική εικόνα που έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα αναφορικά με το ζήτημα των μη Εξυπηρετούμενων Δανείων είναι η παρακάτω:

 Αγοραστής (Fund)

 Όνομα
Χαρτοφυλακίου

(Πωλητής) 

Τράπεζα

 Τίμημα

Συναλλαγής

Ύψος Δανείων

(Μαζί με τόκους)

Ονομαστική Αξία Δανείων

(Άνευ τόκων)

Τιμή αγοράς ως % της

λογιστικής αξίας

Εγγύηση Δανείου

(Εξασφάλιση σε ακίνητα)

Carval & Intrum

Earth National Bank 110.000.000 €  5.200.000.000 € 2.000.000.000 € 6,0 % ΧΩΡΙΣ
Intrum Eclipse Eurobank 45.000.000 € 2.800.000.000 €   3,0 % ΧΩΡΙΣ
Brain Capital Credit Amoeba  Pireaus Bank 432.000.000 € 1.950.000.000 €   30,0 % ΝΑΙ
B2Holding Venus  Alpha Bank 90.000.000 € 3.700.000.000 € 2.000.000.000 € 10,0 %

ΧΩΡΙΣ

APS Arctos Pireaus Bank 50.000.000 € 2.200.000.000 €   5,0 % ΧΩΡΙΣ
Apollo Jupiter Alpha Bank 337.100.000 €  

800.000.000 € 

33,6 %

ΝΑΙ

Hoist Finance AB Mercury Alpha Bank 76.000.000 €   1.900.000.000 € 5,8 % ΧΩΡΙΣ

Μόλις τον Σεπτέμβριο οι εληνικές τράπεζες έδωσαν στους θεσμούς τους στόχους για τα κόκινα δάνεια που αφορούν την ερχόμενη τριετία και οι στόχοι αυτοί εγκρίθηκαν. Τον Μάρτιο, στο πλάισιο νέας διαδικασίας, οι αρμόδιοι ευρωπαϊκοί φορείς (ECB, SSM) ζητούν απ' όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής ζώνης οι τράπεζες των οποίων έχουν υψηλά κόκκινα δάνεια, δηλαδή Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Κύπρο αλλά και όπου αλλού βρεθεί τράπεζα με υψηλούς δείκτες επισφαλειών, να δώσουν νέους στόχους για τον περιορισμό του φαινομένου. Παρακάτω παρουσιάζεται το ποσοστό των κόκκινων δανείων επί του συνόλου των χρηματοδοτήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση:

 

Χρειάζεστε πιστοποιημένη εκτίμηση του ακινήτου σας;

Επικοινωνήστε μαζί μας