Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια

Από την αρχή του 2018 έχουμε αναλάβει την εκτίμηση πακέτων εκτιμήσεων ακινήτων για Διεθνή και επώνυμα Funds ή Ελεγκτικές ή Συμβουλευτικές εταιρίες για τα μεγαλύτερα πακέτα μη εξυπηρετούμενων δανείων (κόκκινα δάνεια) που βγήκαν ή αναμένεται να βγούν στην Ελληνική αγορά. Με εκτιμήσεις ακινήτων συνολικής αξίας που μέχρι σήμερα (2ο εξάμηνο 2018) προσεγγίζουν τα 400.000.000 euro, έχουμε εμπλακεί με την εκτίμηση/αξιολόγηση των ακινήτων των χαρτοφυλακίων Kairos, Jupiter και Pixel.

Πιο συγκεκριμένα:

 Αναθέτων

 Όνομα
Χαρτοφυλακίου

 Τράπεζα

 Αριθμός Εκτιμώμενων
Ακινήτων

 Συνολική Εκτιμώμενη
Αξία
Qualco Kairos  Attica Bank  131 203.857.680 €
Oaktree Jupiter Alpha Bank  50 70.146.765 € 
Arbitrage Jupiter  Alpha Bank  18 41.314.550 € 
Resolute Jupiter  Alpha Bank  50 27.030.198 €
Arbitrage Jupiter Alpha Bank   20 20.087.507 €
PwC Pixel Eurobank  74 3.516.458 € 


Η μεγάλη εμπειρία που έχουμε αποκτήσει στην προσέγγιση τέτοιου είδους αναθέσεων, μας δημιουργεί ένα σημαντικό υπόβαθρο για την διεκδίκηση παρόμοιων έργων στο μέλλον. Ήδη βρισκόμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις με funds του εξωτερικού για την ανάληψη νέων έργων.

Χρειάζεστε πιστοποιημένη εκτίμηση του ακινήτου σας;

Επικοινωνήστε μαζί μας