Η Ομάδα της GEOAXIS

Κυριακή Μήτσου ΑΜ, M.Sc.

Kyriaki Mitsou

Η Κυριακή Μήτσου είναι Αρχιτέκτων Μηχανικός και στέλεχος της εταιρίας Geoaxis property & valuation services από τον Φεβρουάριο του 2019. Βρίσκεται στο χώρο του real estate / εκτιμήσεων ακινήτων από το 2010.

Οι ακαδημαϊκές σπουδές της περιλαμβάνουν πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ενώ παρακολουθεί μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Real Estate Investment and Finance του Heriot-Watt University of Edinburgh U.K. Έχει άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και βασικές γνώσεις της Γαλλικής γλώσσας.

Η εργασιακή της εμπειρία ξεκινά ως ελεύθερος επαγγελματίας το 2008 με την ιδιότητα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού, ενώ από το 2010 εργάστηκε για 9 χρόνια στην Eurobank Property Services S.A. με την ιδιότητα του εκτιμητή για την περιοχή της Ερμιονίδας. Είναι Πιστοποιημένη Εκτιμήτρια – (Expert Valuer in Real Estate Property - REV) εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών (Αρ. 570).

Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), Τακτικό μέλος του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος (Σ.ΕΚ.Ε) καθώς και του Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιμητικής (ΕΛΙΕ).

Χρειάζεστε πιστοποιημένη εκτίμηση του ακινήτου σας;

Επικοινωνήστε μαζί μας