Η Ομάδα της GEOAXIS

Ιωάννης Βαβυλουσάκης ΠΜ, Μ.Sc.

Ioannis Vavilousakis

O Iωάννης Βαβυλουσάκης είναι στέλεχος της GEOAXIS, ως εκτιμητής ακινήτων.

Είναι απόφοιτος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) και έχει ολοκληρώσει το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Coventry University, Civil and Structural Engineering. Έχει άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Η εργασιακή του εμπειρία ξεκινά ως ελεύθερος επαγγελματίας με την ιδιότητα του Πολιτικού Μηχανικού.

Είναι μέλος της Επαγγελματικής & Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.).

Χρειάζεστε πιστοποιημένη εκτίμηση του ακινήτου σας;

Επικοινωνήστε μαζί μας