Ιωάννης Βαβυλουσάκης

Η Ομάδα της GEOAXIS

Ιωάννης Βαβυλουσάκης ΠΜ, MSc

Ioannis Vavilousakis

Εκτιμητής GEOAXIS

O Iωάννης Βαβυλουσάκης είναι απόφοιτος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) και έχει ολοκληρώσει το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Coventry University, Civil and Structural Engineering. Εντάχθηκε στην GEOAXIS το 2020 ως εκτιμητής ακινήτων. Ο Ιωάννης αποτελεί μέλος των εκτιμητικών ομάδων και εμπλέκεται σε κάθε είδους εκτίμηση. Ο Ιωάννης παρακολουθεί το εξ αποστάσεως Master of Science in Real Estate Management and Investment - Napier University (UK). Είναι ιδιαίτερα αποφασισμένος να διευρύνει την εκτιμητική γνώση του.

 

 

Ακαδημαϊκή Εμπειρία

  • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού και Εκπαιδευτικού Πολιτικού Μηχανικού – Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (GR)
  • Master of Science in Civil and Structural Engineering- Coventry University (UK)

Εργασιακή Εμπειρία

  • American Appraisal (Hellas) Limited, Αθήνα 2019
  • GEOAXIS, Αθήνα 2020 - σήμερα

Μέλος

  • Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος (ΣΕΚΕ)
  • Institution of Civil Engineers (ICE)
  • Επαγγελματική & Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (EETEM)

Χρειάζεστε πιστοποιημένη εκτίμηση του ακινήτου σας;

Επικοινωνήστε μαζί μας