Θεοφάνης-Μάριος Κοτζαμπόπουλος

Η Ομάδα της GEOAXIS

Θεοφάνης-Μάριος Κοτζαμπόπουλος, MSc

Theofanis Kotzampopoulos

Junior Εκτιμητής GEOAXIS

O Θεοφάνης-Μάριος Κοτζαμπόπουλος είναι ιστορικός ερευνητής, απόφοιτος του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) και έχει ολοκληρώσει το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Οικονομικού τμήματος, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) Ποσοτική Επενδυτική με ειδίκευση στην Επενδυτική και Εκτιμητική Ακινήτων. Εντάχθηκε στην GEOAXIS το 2022 ως εκτιμητής ακινήτων. Ο Θεοφάνης-Μάριος αποτελεί μέλος των εκτιμητικών ομάδων και εμπλέκεται σε κάθε είδους εκτίμηση.

 

Ακαδημαϊκή Εμπειρία

  • Πτυχίο Ιστορίας του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Σύγχρονης Ιστορίας – University of Lancaster (UK)
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Οικονομικών: Ποσοτική Επενδυτική-Επενδυτική και Εκτιμητική Ακινήτων – Τμήμα Οικονομικών επιστημών Ε.Κ.Π.Α.

Εργασιακή Εμπειρία

  • ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ, τεχνική εταιρεία μελετών, Α.Ε., Αθήνα 2020
  • IOWN Valuations and Real Estate Consultancy, Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε., Αθήνα 2021
  • GEOAXIS, Αθήνα 2022 - σήμερα
Μέλος
  • Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος (ΣΕΚΕ)

Χρειάζεστε πιστοποιημένη εκτίμηση του ακινήτου σας;

Επικοινωνήστε μαζί μας