Προφίλ

Εταιρικό προφίλ

Αποτελούμε μια ευέλικτη ομάδα 12 νέων επιστημόνων, Μηχανικών μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) με εξειδίκευση στην εκτιμητική.

Η εξειδίκευση μας προέρχεται τόσο μέσω μεταπτυχιακών σπουδών σε Πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας, όσο και μέσω της καθημερινής ενασχόλησής μας με ένα μεγάλο πλήθος εκτιμήσεων αξιών, κάθε είδους ακινήτου και παγίου εξοπλισμού, σε διαφορετικές περιοχές και για διάφορους σκοπούς.

Η συνεχόμενη εκπαίδευσή μας με συμμετοχή σε εκτιμητικούς φορείς και οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η παρακολούθηση σεμιναρίων του RICS, του Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιμητικής (ΕΛΙΕ), αλλά και το προσωπικό διάβασμα όλων των συνεργατών μας, διατηρεί το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών μας σε επίκαιρο επίπεδο.

Οι εσωτερικές διαδικασίες μας αναβαθμίζονται συνεχώς, έτσι ώστε να ακολουθούμε τις ευρωπαϊκές εξελίξεις σε επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης. Τον Ιούλιο του 2013 πιστοποιηθήκαμε κατά ISO 9001 και από το 2015 παρέχουμε ψηφιακή υπογραφή εξασφαλίζοντας τον μέγιστο βαθμό ασφάλειας στο εξαγόμενο αποτέλεσμα των εκτιμήσεων μας. Από το 2017 διασφαλίζουμε περαιτέρω τις υπηρεσίες μας μέσω ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης (Professional Indemnity Insurance – PII).

Ο Στόχος μας

Στόχος μας είναι η παροχή του υψηλότερου επιπέδου πιστοποιημένων εκτιμήσεων αξιών ακινήτων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, μέσα στα αυστηρά πλαίσια που καθορίζουν τα Διεθνή και τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα, σε συνδυασμό με τα πρότυπα του The Royal Institution of Chartered Surveyors (R.I.C.S.), της Μεγάλης Βρετανίας.

Η Πορεία μας

Ιδρυθήκαμε το 2006, ενώ στελέχη μας διενεργούν εκτιμήσεις αξιών ακινήτων ως ελεύθεροι επαγγελματίες από το 1996 και μετά. Από το 2006 μέχρι σήμερα έχουμε αναλάβει πάνω από 4.000 εκτιμήσεις αξιών ακινήτων και παγίου εξοπλισμού.

Παρέχουμε υπηρεσίες σε ολόκληρη την επικράτεια, στην Κύπρο και στα Βαλκάνια, με τρία γραφεία στην Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και την Κρήτη.

Οι Πιστοποιήσεις μας

Ως φυσικά πρόσωπα, αλλά και ως Εταιρία, παρέχουμε τις ανώτατες πιστοποιήσεις που απαιτούνται για την παροχή εκτιμήσεων αξιών ακινήτων στη χώρα μας. Η πιστοποίησή μας προέρχεται μέσα από τους Διεθνείς και τους Ελληνικούς φορείς, Ινστιτούτα και Επιμελητήρια που είμαστε μέλη, όπως:

 Μέλη

 

rics logo minfin logo BHCC logo

Χρειάζεστε πιστοποιημένη εκτίμηση του ακινήτου σας;

Επικοινωνήστε μαζί μας