Συνεργάτες Geoaxis

Ελισάβετ Στράτη REV, ΠM, M.Sc.

strati elisavetH Ελισάβετ Στράτη είναι στέλεχος της εταιρίας Geoaxis property & valuation services, ως εκτιμήτρια ακινήτων από το 2009. Εξειδικεύεται στην κοστολόγηση έργων και στις εκτιμήσεις που διενεργούμε με την Μέθοδο του Υπολειμματικού Κόστους Αντικατάστασης (Depreciated Replacement Cost). Είναι Πιστοποιημένη Εκτιμήτρια – REV (Recognised European Valuer).

Έχει λάβει το δίπλωμα του Πολιτικού Μηχανικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ενώ οι ακαδημαϊκές σπουδές της συνεχίστηκαν επίσης στο Αριστοτέλειο σε μεταπτυχιακό επίπεδο πάνω στο πεδίο της Προστασίας Περιβάλλοντος και της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Η μέχρι τώρα επαγγελματική της εμπειρία συνίσταται κυρίως στον τομέα της κατασκευής και της διαχείρισης οικοδομικών έργων και έργων υποδομής καθώς αποτελεί στέλεχος της κατασκευαστικής εταιρίας ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. Σχετικά με τη διαχείριση έργων έχει πιστοποιηθεί από την εταιρεία Oracle-Primavera στο πρόγραμμα Primavera Project Management P6.

Παράλληλα διατελεί σύμβουλος σε ενεργειακές εταιρείες πάνω σε θέματα αξιολόγησης επενδύσεων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και ανάπτυξης έργων Α.Π.Ε.

Η εμπειρία της στο τομέα του Real Estate έγκειται κυρίως στη διενέργεια αυτοψιών και στην κοστολόγηση μεγάλων κτιριακών μονάδων προς εκτίμηση της αξίας ακινήτων τους. Επικουρικά έχει παρακολουθήσει πολυάριθμα σεμινάρια-ημερίδες και συνέδρια που άπτονται του τομέα διαχείρισης ακίνητης περιουσίας.

Από το 2004 είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.).

Χρειάζεστε πιστοποιημένη εκτίμηση του ακινήτου σας;

Επικοινωνήστε μαζί μας