Πιστοποιημένες εκτιμήσεις αξιών ακινήτων

Φαρμακοβιομηχανίες

Ενδεικτική λίστα ακινήτων που έχουμε εκτιμήσει

  • ΒΙΟΣΕΡ
  • GENESIS PHARMA
  • MEDI SUP
  • PHARMACON
  • PHARMACOSMETIC
  • SPECIFAR

PHARMACON

PHARMACON

SPECIFAR ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

SPECIFAR ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

SPECIFAR ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

SPECIFAR ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

ΒΙΟΣΕΡ

ΒΙΟΣΕΡ

GENESIS PHARMA

GENESIS PHARMA

MEDI SUP

MEDI SUP

Πατήστε στις φωτογραφίες για να τις δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος

Χρειάζεστε πιστοποιημένη εκτίμηση του ακινήτου σας;

Επικοινωνήστε μαζί μας