Τράπεζες & Επενδυτικές

Πιστοποιημένες εκτιμήσεις αξιών ακινήτων

Τράπεζες & Επενδυτικές

Ενδεικτική λίστα ακινήτων που έχουμε εκτιμήσει

 • ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
 • ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ
 • ΤΡAΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 • ALPHA BANK
 • ATTICA BANK PROPERTIES
 • ATTICA VENTURES - ATTICA BANK
 • BERYL ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε
 • DROMEUS CAPITAL
 • EFG EUROBANK
 • FBB BANK
 • FBN BANK
 • GENIKI FINANCE
 • HSBC
 • MARFIN INVESTMENT GROUP (MIG)
 • ΟΑΚΤRΕΕ
 • PIMCO
 • PROTON BANK
 • OKT8

ΕΘΝΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ

INTRACOM HOLDINGS

INTRACOM HOLDINGS

Πατήστε στις φωτογραφίες για να τις δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος

Χρειάζεστε πιστοποιημένη εκτίμηση του ακινήτου σας;

Επικοινωνήστε μαζί μας