Πιστοποιημένες εκτιμήσεις αξιών ακινήτων

Ιδρύματα & Σύλλογοι

Ενδεικτική λίστα ακινήτων που έχουμε εκτιμήσει

  • ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
  • ΕΛΠΙΔΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ
  • ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
  • ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΚΚΑΛΗ
  • ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΥΡΤΕΣΗ
  • ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ
  • ΙΔΡΥΜΑ ΡΕΣΤΗ
  • ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ
  • ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΡΟΥΚΑ

Πατήστε στις φωτογραφίες για να τις δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΚΚΑΛΗ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΚΚΑΛΗ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ

Χρειάζεστε πιστοποιημένη εκτίμηση του ακινήτου σας;

Επικοινωνήστε μαζί μας