Εκτιμήσεις Ακινήτων

Πιστοποιημένες εκτιμήσεις αξιών ακινήτων

Η GEOAXIS (ΓAIOΑΞΙΣ εκτιμητές & σύμβουλοι ακινήτων) είναι η μοναδική αμιγώς Ελληνική εταιρία που εξειδικεύεται στη διενέργεια πιστοποιημένων εκτιμήσεων αξιών ακινήτων και παγίων στοιχείων σε ολόκληρη την Ελλάδα, την Κύπρο και τα Βαλκάνια. H GEOAXIS αποτελεί την πρώτη Πιστοποιημένη Εταιρία Εκτιμητών από το Υπουργείο Οικονομικών (Αριθμός μητρώου 1) είναι επίσης πιστοποιημένη κατά RICS (Αριθμός Πιστοποίησης 030483), παρέχει σύστημα διαχείρισης ISO 9001, καθώς και ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης (Professional Indemnity Insurance – PII).

Με στελέχη Μηχανικούς του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), Ορκωτούς Πραγματογνώμονες – Εκτιμητές Ακίνητης Περιουσίας του The Royal Institution of Chartered Surveyors της Μεγάλης Βρετανίας (RICS) και Πιστοποιημένους Εκτιμητές από το Υπουργείο Οικονομικών (Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών), oι εκτιμήσεις που διενεργούμε μπορούν να χρησιμοποιηθούν έναντι οποιασδήποτε Αρχής, Τράπεζας, Ασφαλιστικού Φορέα, Δικαστηρίου, εταιρίας ή/και ιδιώτη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Οι εκτιμήσεις μας υιοθετούν τις οδηγίες που περιέχονται στο νέο εγχειρίδιο εκτιμήσεων του Βασιλικού Ινστιτούτου Ορκωτών Πραγματογνωμόνων της Μεγάλης Βρετανίας, έκδοση 2020 (RICS Valuation – Global Standards 2020, The Royal Institution of Chartered Surveyors), και είναι σε πλήρη συμφωνία με τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα της TEGoVA (The European Group of Valuers' Associations - EVS 2016) και τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα (International Valuation Standards - I.V.S.), όπως αυτά αναλύονται στη νέα έκδοση του 2020.

Χρήση Εκτιμήσεων

Η πιστοποιημένη εκτίμηση της αξίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε περίπτωση που οι Εταιρίες (ή φυσικά πρόσωπα) επιθυμούν να γνωρίζουν την σημερινή πραγματική Αγοραία Αξία των παγίων στοιχείων τους, για λόγους αύξησης μετοχικού κεφαλαίου - εισφοράς σε είδος (Ν.2190/20), μετατροπής εταιρικής μορφής (Ν.1297/72 & 2166/93), εξασφάλισης έναντι τραπεζικού δανεισμού, διευθέτησης εσωτερικών ζητημάτων, διανομής, συγχωνεύσεων, αποσχίσεων, απορροφήσεων & εξαγορών, νομικών διεκδικήσεων, διεκδικήσεων αποζημιώσεων λόγω απαλλοτριώσεων, κληρονομικών διευθετήσεων, λογιστικών αναφορών, ασφαλίσεων, εισαγωγής στο ΧΑΑ, πιθανής αγοράς ή πώλησης ακινήτων, αλλά και για λόγους επαναδιαπραγμάτευσης ενοικίων έτσι ώστε το καταβαλλόμενο ενοίκιο να είναι εύλογο και στο επίπεδο της αγοράς.

Επιπρόσθετα, οι εκτιμήσεις μας πληρούν όλες τις προδιαγραφές των Διεθνών Εκτιμητικών Προτύπων (International Valuation Standards – IVS) και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά από κατάλληλες προσαρμογές και για την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (International Financial Reporting Standards - IFRS), σύμφωνα με τα οποία οι ενσώματες ακινητοποιήσεις και οι επενδύσεις σε ακίνητα δύναται να εμφανίζονται όχι στο ιστορικό κόστος, αλλά στην εύλογη αξία τους.

Πατήστε σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω εικόνες για να δείτε ακίνητα της αντίστοιχης κατηγορίας

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί

Ασφαλιστικές

Ασφαλιστικές

Δήμοι - Ο.Τ.Α

Δήμοι - Ο.Τ.Α

Δημόσιο - Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας

Δημόσιο - Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας

Εμπορικά & Ψυχαγωγικά Κέντρα

Εμπορικά & Ψυχαγωγικά Κέντρα

Επιπλοποιία & Είδη Σπιτιού

Επιπλοποιία & Είδη Σπιτιού

Εταιρείες Χημικών & Πετρελαιοειδών

Εταιρείες Χημικών & Πετρελαιοειδών

Ιδρύματα & Σύλλογοι

Ιδρύματα & Σύλλογοι

Λιμένες

Λιμένες

Μεταφορικές & Αποθηκευτικές

Μεταφορικές & Αποθηκευτικές

ΜΜΕ & Τηλεπικοινωνίες

ΜΜΕ & Τηλεπικοινωνίες

Νοσοκομεία & Διαγνωστικά Κέντρα

Νοσοκομεία & Διαγνωστικά Κέντρα

Ξενοδοχειακές Μονάδες

Ξενοδοχειακές Μονάδες

Σωληνουργεία & Καλώδια

Σωληνουργεία & Καλώδια

Τεχνικές & Κατασκευαστικές Εταιρείες

Τεχνικές & Κατασκευαστικές Εταιρείες

Τράπεζες & Επενδυτικές

Τράπεζες & Επενδυτικές

Υπεραγορές & Super Market

Υπεραγορές & Super Market

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Φαρμακοβιομηχανίες

Φαρμακοβιομηχανίες

Χαλυβουργεία & Λατομεία

Χαλυβουργεία & Λατομεία

Χρειάζεστε πιστοποιημένη εκτίμηση του ακινήτου σας;

Επικοινωνήστε μαζί μας