Δήμητρα Κάκαρη

Η Ομάδα της GEOAXIS

Δήμητρα Κάκαρη Msc

Dimitra Kakari

Εκτιμήτρια GEOAXIS

Η Δήμητρα Κάκαρη είναι Πολιτικός Μηχανικός. Βρίσκεται στο χώρο του real estate/εκτιμήσεων ακινήτων από το 2018. Είναι πιστοποιημένη εκτιμήτρια ακινήτων, εγγεγραμμένη στο Υπουργείο Οικονομικών. Έχει μεγάλη εμπειρία σε έργα Πολιτικού Μηχανικού, επισκευές και ενισχύσεις κατασκευών, έκδοση οικοδομικών αδειών / εκπόνηση στατικών μελετών και τοπογραφικών διαγραμμάτων. Από το 2018 είναι εξωτερική συνεργάτιδα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ως εκτιμήτρια ακινήτων. Είναι μέλος της GEOAXIS από το 2021, ως στέλεχος του τμήματος εκτιμήσεων. Η Δήμητρα είναι εξαιρετικά αφοσιωμένη επαγγελματίας με μεγάλη όρεξη να προοδεύσει στην εκτιμητική επιστήμη.

 

 

Ακαδημαϊκή Εμπειρία

  • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Μaster στον Δομοστατικό Σχεδιασμό και Ανάλυση Κατασκευών – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Εργασιακή Εμπειρία

  • ΚΑΚΑΡΗ Α.Ε., 2005-2020
  • ΚΟΚΚΙΝΟΣ, 2011-2013
  • ΕΝΙΣΧΥΣ, Ατομική επιχείρηση, 2012-2016
  • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, 2018-2021
  • GEOAXIS, Δεκέμβριος 2021 – σήμερα

Επαγγελματικό Αποτύπωμα

  • Πιστοποιημένη Εκτιμήτρια Ακινήτων από το Υπουργείο Οικονομικών

Μέλος

  • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (TEE)
  • Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος (ΣΕΚΕ)

Χρειάζεστε πιστοποιημένη εκτίμηση του ακινήτου σας;

Επικοινωνήστε μαζί μας