Η Ομάδα της GEOAXIS

Δήμητρα Κάκαρη ΠΜ ΑΠΘ, M.Sc.

Dimitra Kakari

Η Δήμητρα Κάκαρη είναι Πολιτικός Μηχανικός και νεοσύστατο στέλεχος της εταιρίας GEOAXIS. Βρίσκεται στο χώρο του real estate/εκτιμήσεων ακινήτων από το 2018.

Οι ακαδημαϊκές σπουδές της περιλαμβάνουν πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με μεταπτυχιακές σπουδές στον Δομοστατικό Σχεδιασμό και Ανάλυση Κατασκευών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Έχει άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και βασικές γνώσεις της Γερμανικής γλώσσας.

Η εργασιακή της εμπειρία ξεκινά ως ελεύθερος επαγγελματίας το 2008 με την ιδιότητα του Πολιτικού Μηχανικού στην οικογενειακή εταιρεία «ΚΑΚΑΡΗ Α.Ε.». Από το 2011 έως το 2013 εργάστηκε στην εταιρεία «ΚΟΚΚΙΝΟΣ» με αντικείμενο τις Επισκευές και Ενισχύσεις Κατασκευών. Το 2013 ίδρυσε την «ΕΝΙΣΧΥΣ», μία αυτόνομη εταιρεία με αντικείμενο τις Επισκευές και Ενισχύσεις Κατασκευών, ενώ παράλληλα συνέχισε την δραστηριότητά της στην οικογενειακή εταιρεία, με αντικείμενο την έκδοση οικοδομικών αδειών / εκπόνηση στατικών μελετών και τοπογραφικών διαγραμμάτων.

Από το 2018 είναι εξωτερική συνεργάτιδα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ως εκτιμήτρια ακινήτων.

Είναι πιστοποιημένη εκτιμήτρια ακινήτων (Valuer in Real Estate Property) - εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών (Αρ. 824). Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) καθώς και Τακτικό μέλος του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος (Σ.ΕΚ.Ε.).

Από το 2009 έως σήμερα, έχει παρακολουθήσει αρκετά σεμινάρια που άπτονται του αντικειμένου του Πολιτικού Μηχανικού με διοργανωτή το ΤΕΕ, ενώ από το 2018 συμμετέχει στα σεμινάρια του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος (Σ.ΕΚ.Ε.).

Χρειάζεστε πιστοποιημένη εκτίμηση του ακινήτου σας;

Επικοινωνήστε μαζί μας