Συνεργάτες Geoaxis

Βασίλης Παπασωτηρίου ΠM, Μ.Sc.

papasotiriou vasilis.pngΟ Βασίλης Παπασωτηρίου είναι Πολιτικός Μηχανικός, στέλεχος της εταιρείας Geoaxis property & valuation services ως εκτιμητής ακινήτων από το 2007. Είναι Πιστοποιημένος Εκτιμητής – εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών (Αρ. 650).

Είναι πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός πανεπιστημίου του Λονδίνου (University of East London) B.Eng. (HONS), Civil Engineering) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το ίδιο πανεπιστήμιο (M.Sc, Civil Engineering), ενώ έχει παρακολουθήσει από το έτος 2007 μέχρι και σήμερα όλα σχεδόν τα σεμινάρια που διοργάνωσε το Ε.Λ.Ι.Ε σχετικά με τη διαδικασία εκτιμήσεων αξιών ακινήτων. Έχει άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και βασικές γνώσεις της Γαλλικής.

Πρίν την Geoaxis εργάστηκε ως επιβλέπων μηχανικός σε κατασκευαστική εταιρεία (Κατασκευαστική Κ. Μαυρίκης).

Σήμερα είναι υπεύθυνος για όλες τις εκτιμήσεις που διενεργεί η Geoaxis για τις συνεργαζόμενες τράπεζες (Εθνική Τράπεζα Ελλάδος - NBG properties, Εμπορική Τράπεζα Ελλάδος, Πρώτη Επιχειρηματική Τράπεζα - FBBank καθώς και για το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων). Έχει πραγματοποιήσει πάνω από 200 εκτιμήσεις σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια.

Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), Τακτικό μέλος του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος (Σ.ΕΚ.Ε) καθώς και του Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιμητικής (ΕΛΙΕ).

Χρειάζεστε πιστοποιημένη εκτίμηση του ακινήτου σας;

Επικοινωνήστε μαζί μας