Συνεργάτες Geoaxis

Ανδρέας Παπασταμέλος

Ο Ανδρέας Παπασταμέλος είναι εξωτερικός συνεργάτης της Geoaxis property & valuation services, από το έτος 2015. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Μιλάει Αγγλικά.

Η εργασιακή του εμπειρία αφορά ποικίλα αντικείμενα όπως γεωλογικές χαρτογραφήσεις, εκπόνηση γεωλογικών ερευνών καθώς και έργα οδοποιίας (αυτοκινητόδρομοι, σήραγγες) από φορείς του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα.

Ο Ανδρέας έχει μεγάλη εμπειρία στις εκτιμήσεις ακινήτων και ειδικότερα στα οικιστικά και εμπορικά ακίνητα.

Είναι μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.),

Χρειάζεστε πιστοποιημένη εκτίμηση του ακινήτου σας;

Επικοινωνήστε μαζί μας