Συνεργάτες Geoaxis

Ανδρέας Ηρειώτης MΜ, M.Sc., MBA

andreas cvΟ Ανδρέας Ηρειώτης (1978) είναι μόνιμος εξωτερικός συνεργάτης της Geoaxis Property & Valuation Services. Ειδικεύεται στο χώρο της εκτίμησης Μηχανολογικών εγκαταστάσεων και παντός είδους εξοπλισμού και μηχανημάτων από το 2008.

Οι ακαδημαϊκές του σπουδές περιλαμβάνουν δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας (2000), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στο Operation Management & Manufacuring Systems (2001) από το University of Nottingham στην Αγγλία, καθώς επίσης και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Διοίκηση Επιχειρήσεων - ΜΒΑ (2010) από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕ).

Η εργασιακή του εμπειρία ξεκίνησε το 2004 απο τον χώρο της βιομηχανίας όπου εργαζόταν ως Μηχανικός Παραγωγής στον κλάδο της χάρτινης συσκευασίας. Από το 2010 εργάζεται ως σύμβουλος επιχειρήσεων με αντικείμενο την Βελτιστοποίηση & αναδιοργάνωση παραγωγικής διαδικασίας καθώς και την ανάπτυξη, εγκατάσταση & εφαρμογή συστημάτων διοίκησης για τον προγραμματισμό, την εκτέλεση & την παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας.

Από το 2008 ασχολείται συστηματικά με τις εκτιμήσεις αξίας μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων ως ανεξάρτητος εκτιμητής για λογαριασμό της Εμπορικής Τράπεζας, της Τράπεζας Πειραιώς, της Alpha Bank και άλλων ιδιωτών. 

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια που άπτονται του τομέα των εκτιμήσεων.

Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε), του UK Institution of Mechanical Engineers (IMech) καθώς και του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος (Σ.Ε.Κ.Ε.).

Χρειάζεστε πιστοποιημένη εκτίμηση του ακινήτου σας;

Επικοινωνήστε μαζί μας