Πιστοποιημένοι από:
rics minfin ISO9001small

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Η GEOAXIS property & valuation services παρέχει εξειδικευμένες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες πάνω σε θέματα ακινήτων, στον βιομηχανικό, εμπορικό, επιχειρηματικό και οικιστικό τομέα:

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω θεματικές ενότητες: