Πιστοποιημένοι από:
rics minfin ISO9001small

Μελέτες εκτίμησης υπό εξέλιξη

  • PricewaterhouseCoopers/OTE estate (Έλεγχος εκτιμήσεων χαρτοφυλακίου)
  • PricewaterhouseCoopers/PROBANK (Εκτιμήσεις ακινήτων)
  • PricewaterhouseCoopers/ Trastor (Έλεγχος εκτιμήσεων χαρτοφυλακίου)
  • ΑΒ Βασιλόπουλος (Εκτίμηση ακινήτων)
  • Μύλοι Σόγιας (Εκτίμηση ακινήτου)
  • ΣΙΔΕΝΟΡ (Εκτίμηση ακινήτου)
  • ΓΑΙΑΟΣΕ (Εκτίμηση ακινήτου)
  • Lidl (Εκτίμηση ακινήτου)
  • ΖΙΤΑΛ ΑΕ (Εκτίμηση ακινήτων)
  • Vita development (Εκτίμηση ακινήτων)

Τελευταία ενημέρωση 21/08/2017