Πιστοποιημένοι από:
rics minfin ISO9001small

Η Εταιρία μας

Αποτελούμε μια ευέλικτη ομάδα 9 νέων επιστημόνων, Μηχανικών μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) με εξειδίκευση στην εκτιμητική.

Η εξειδίκευση μας προέρχεται τόσο μέσω μεταπτυχιακών σπουδών σε Πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας, όσο και μέσω της καθημερινής ενασχόλησής μας με ένα μεγάλο πλήθος εκτιμήσεων αξιών, διαφορετικών ακινήτων σε διαφορετικές περιοχές και για διαφορετικούς λόγους.

Η συνεχόμενη εκπαίδευσή μας με συμμετοχή σε εκτιμητικούς φορείς και οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η παρακολούθηση σεμιναρίων του Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιμητικής (ΕΛΙΕ), αλλά και το προσωπικό διάβασμα όλων των συνεργατών μας, διατηρεί το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών μας σε επίκαιρο επίπεδο.

Οι εταιρικές διαδικασίες αναβαθμίζονται συνεχώς, έτσι ώστε να ακολουθούμε τις ευρωπαϊκές εξελίξεις σε επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης. Τον Ιούλιο του 2013 πιστοποιηθήκαμε κατά ISO 9001:2008.
 

Ο Στόχος μας

Στόχος μας είναι η παροχή υψηλού επιπέδου πιστοποιημένων εκτιμήσεων αξιών ακινήτων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, μέσα στα αυστηρά πλαίσια που καθορίζουν τα Διεθνή και τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα, σε συνδυασμό με τα πρότυπα του The Royal Institution of Chartered Surveyors (R.I.C.S.), της Μεγάλης Βρετανίας.

Η Πορεία μας

Ιδρυθήκαμε ως Εταιρία το 2006, ενώ στελέχη μας διενεργούν εκτιμήσεις αξιών ακινήτων ως ελεύθεροι επαγγελματίες από το 1996 και μετά. Από το 2006 μέχρι σήμερα έχουμε αναλάβει πάνω από 2.500 εκτιμήσεις αξιών ακινήτων σε όλη την Ελλάδα.

Παρέχουμε υπηρεσίες σε ολόκληρη την επικράτεια, στην Κύπρο και στα Βαλκάνια, με δύο γραφεία στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη.
 

Οι Άνθρωποί μας

Γιάννης Ξυλάς ΑΤΜ ΑΠΘ, Dipl., MSc, FRICS Ιδρυτής Geoaxis
Χάρης Καρτσαγκούλης ΑΤΜ ΕΜΠ Γενικός Διευθυντής
Βασίλης Παπασωτηρίου ΠΜ, MSc Υπεύθυνος τμήματος εκτιμήσεων
Κυριακή Χονδροπούλου ΠΜ, MSc Εκτιμήτρια
Κατερίνα Καρνέτατζη ΠΜ ΑΠΘ Εκτιμήτρια


Επιπρόσθετα, εξωτερικοί συνεργάτες μας αποτελούν:

Αναστάσιος Χατζησάββας ΠΜ ΑΠΘ, MSc Εκτιμητής
Ελισάβετ Στράτη ΠΜ ΑΠΘ, MSc Εκτιμήτρια
Ανδρέας Ηρειώτης MM, MSc, MBA Εκτιμητής
Σουέλα Ρούσα Τοπογράφος ΤΕ Εκτιμήτρια


Αναζητήστε τα αναλυτικά Βιογραφικά σημειώματα στην κατηγορία "Οι Συνεργάτες μας".
 

Οι Πιστοποιήσεις μας

Ως φυσικά πρόσωπα, αλλά και ως Εταιρία, παρέχουμε τις ανώτατες πιστοποιήσεις που απαιτούνται για την παροχή εκτιμήσεων αξιών ακινήτων στη χώρα μας. Η πιστοποίησή μας προέρχεται μέσα από τους Διεθνείς και τους Ελληνικούς φορείς, Ινστιτούτα και Επιμελητήρια που είμαστε μέλη, όπως:

 

Ισολογισμοί

Ισολογισμός 2014