Πιστοποιημένοι από:
rics minfin ISO9001small

Ανάπτυξη Δικτύου Καταστημάτων

Η GEOAXIS property & valuation services εξειδικεύεται στην ανάπτυξη δικτύων καταστημάτων.

Με επικεφαλείς στελέχη που διατέλεσαν στο παρελθόν Διευθυντές ανάπτυξης δικτύων μεγάλων Ελληνικών και ξένων πολυεθνικών Αλυσίδων όπως η Goody's, η McDonald's (UK) και η SISIM (ITALY), παρέχουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Έρευνα αγοράς ακινήτων
  • Εξεύρεση καταστημάτων
  • Διαπραγμάτευση συμφωνητικών μίσθωσης ή αγοράς
  • Νομική κάλυψη